ثبت نام پزشک و مشاور

مشاوران و پزشکان عزیز شما می توانید با استفاده از گزینه ثبت نام در سایت و ارائه مشخصات هویتی و کسب و کار خود اقدام به ثبت نام در سامانه کال می پزشکان نمایید و پنل سامانه مشاوره خود را دریافت کنید.

توجه! داشته باشید که به دلیل اینکه مدارک هویتی شما برای دریافت درگاه پرداخت ارسال می شود,لازم است حتما از صحت مدارک اطمینان حاصل کنیم و همچنین قرارداد سامانه کال می را با نام خود امضا و ثبت کنید.

کوپن مشاوره

ورود به سامانه
ورود به سامانه
بستن