آشنایی و تست رایگان خدمات سامانه کال می

خدمات سامانه کال می یک سامانه تماس خودکار از روی سایت است که به مشتریان و بازدیدکنندگان سایت شما امکان تماس امن  و مشاوره تلفنی رایگان را می دهد.

در سامانه کال می یک تماس امن دوطرفه بین بازدیدکننده سایت شما و مشاوران شما به طور خودکار برقرار میشود و بازدیدکننده سایت شما را به مشتری تبدیل می کند.

ثبت نام و دریافت سامانه کال می برای سایت شما رایگان است و هیچ هزینه پنهان و اولیه ندارد، شما به ازای استفاده سامانه کال می را شارژ میکنید.

کال می را میتوانید در شکل های زیر با نتایج شگفت انگیز استفاده کنید:

وبسایت

وب سایت ها، رسانه های اجتماعی، برنامه های تلفن همراه، خبرنامه ها و پیام های ایمیل و همه لینک های قابل کلیک میتوانند خدمات تماس خودکار را به صفحه فرود سامانه کال می ختم کنند. به این ترتیب شما همواره میتوانید بازدیدکنندگان خود را به یک تماس رایگان دعوت کنید. باید بدانید که یک مشتری خوشحال همواره یک مشتری خریدار است و به سادگی به مشتری فعال تبدیل میشود.

تماس امن

کال می امکان راه اندازی تماس امن برای ارتباط بین پزشک و بیمار را دارد و به سادگی با ارایه api قابل دسترس است. کال می پزشکان در اپلیکیشن های پزشکیار پیاده سازی میشود. در صورتی که نیاز به یک سامانه مشاوره فوری هستید میتوانید روی سامانه کال می حساب کنید. برای شما یک سایت با قابلیت مشاوره تلفنی به سرعت فراهم میشود.

چطور دکمه کال می را ایجاد کنید

مرحله1
کال می را ثبت نام کنید و ماژول مرتبط با سایت خود را دانلود و نصب نمایید
مرحله2
کد HTML صفحه فرود خود را ایجاد کنید و به ماژول سامانه کال می معرفی کنید.
مرحله3
اجازه دهید بازدیدکنندگان اینترنتی به صورت رایگان با شما تماس بگیرند.

شروع کار:

  1. ثبت نام رایگان
  2. ایجاد و سازماندهی دکمه کال می.
  3. اختیاری:ظاهر و صدای خدمات را سفارشی کنید.
  4. سایت خود را ثبت نام کنید و ده هزار تومان هدیه بگیرید.
  5. ماژول مرتبط با سایت خود را نصب کنید و HTML صفحه فرود را به آن معرفی کنید.
  6. شما اکنون آماده دریافت تماس هستید

ویژگی های سامانه کال می:

  • بهینه سازی بار تماس تلفنی نیروی کار مرکز تماس شما
  • بهبود بخشیدن خدمات مشتری
  • کاهش رها کردن سبد خرید
  • بهبود بخشیدن رضایت مشتری
مشاوره رایگان

ورود به سامانه
ورود به سامانه
بستن