سرویس سامانه تماس امن یا مرکز مشاوره تلفنی شامل یک هزینه راه اندازی اولیه (یک بار) هزینه نگهداری ماهانه وهزینه تماس است که به تفکیک در جدول آورده شده است. • حرفه ای
 • زیر دامنه اختصاصی با نام دامنه اصلی,جهت انجام مشاوره و کسب و کار.

 • 4,500,000 تومان

 • هزینه نگهداری 450 هزار تومان ماهیانه
 • یک تا ده مشاور.
 • امکان ارایه بر روی زیر دامنه دارد.
 • واریز مبلغ به حساب اختصاصی انجام می شود.
 • کد تخفیف دارد.
 • پنل گزارش گیری قرار ملاقات دارد.
 • تعداد ده صفحه مشاوره کال می.
 • شارژ پنل کال می 1000 دقیقه معادل 500 هزار تومان سرمایه گذاری شده است.
 • طراحی صفحه اختصاصی دارد و هزینه آن جداگانه اعلام می شود.


 • شرکتی
 • زیر دامنه اختصاصی با نام دامنه اصلی,جهت انجام مشاوره و کسب و کار.

 • 2,500,000 تومان
 • هزینه نگهداری 350 هزار تومان ماهانه
 • یک تا پنج مشاور.
 • امکان ارایه بر روی زیردامنه را دارد.
 • واریز مبلغ به حساب اختصاصی انجام می شود.
 • کد تخفیف دارد.
 • پنل گزارش گیری قرار ملاقات دارد.
 • تعداد پنج صفحه مشاوره کال می.
 • شارژ پنل 200 دقیقه معادل 100 هزارتومان سرمایه گذاری شده است.
 • طراحی اختصاصی دارد و هزینه آن جداگانه اعلام می شود.


 • شخصی
 • صفحه مشاوره اختصاصی شخص,جهت انجام مشاوره و کسب و کار

 • 1,000,000 تومان
 • هزینه نگهداری ماهانه 100 هزار تومان
 • یک مشاور
 • ارایه بر روی زیر دامنه ندارد.
 • واریز مبلغ به حساب اشتراکی انجام می شود.
 • کد تخفیف ندراد.
 • پنل گزارش گیری قرار ملاقات ندارد.
 • تعداد یک صفحه مشاوره کال می.
 • شارژ پنل کال می 100 دقیقه معادل 50 هزار تومان سرمایه گذاری شده است.
 • طراحی صفحه اختصاصی ندارد.


 • آزمایشی
 • سرویس آزمایشی جهت تست و مشاهده امکانات سرویس مشاوره تلفن اینترنتی

 • رایگان
 •  
 • مشاور آزمايشي
  يک مشاور به طور آزمايشي است و امکان پرداخت هزينه مشاوره وجود ندارد.
 • ارايه بر روي زير دامنه ندارد.
  ارایه بر روی زیر دامنه سایت شما به هاست اختصاصی انجام میشود و مشتری شما از سایت شما خارج نمیشود.
 • واريز مبلغ به حساب ندارد
  ارایه بر روی زیر دامنه سایت شما به هاست اختصاصی انجام میشود و مشتری شما از سایت شما خارج نمیشود.
 • کد تخفيف ندارد.
  ارایه بر روی زیر دامنه سایت شما به هاست اختصاصی انجام میشود و مشتری شما از سایت شما خارج نمیشود.
 • پنل گزارشگيري قرارملاقات ندارد.
  ارایه بر روی زیر دامنه سایت شما به هاست اختصاصی انجام میشود و مشتری شما از سایت شما خارج نمیشود.
 • تعداد یک صفحه مشاوره کال می
  ارایه بر روی زیر دامنه سایت شما به هاست اختصاصی انجام میشود و مشتری شما از سایت شما خارج نمیشود.
 • شارژ پنل کال مي معادل 50 دقيقه سرمايه گزاري شده
  برای برقراری مکالمه سامانه کال می هزینه تماس بین مشاور و مشاوره گیرنده را خودش سرمایه گذاری میکند و پس از انجام مشاوره از روی هزینه های دریافت شده توسط مشاور مبلغ سرمایه گذاری به حساب سامانه کال می برگشت داده میشود تا مجددا پنل ثبت مشاوره فعال شود.
 • طراحي صفحه اختصاصي ندارد.
  اطلاعات عمومی مشاور در صفحه قرار داده میشود ولی امکان ادیت صفحه و تغییر ظاهر آن مقدور نیست .

100 دقیقه تماس به صورت اولیه , هدیه از طرف سامانه کال می در نظر گرفته شده است.

کوپن مشاوره

ورود به سامانه
ورود به سامانه
بستن