هزینه های کال می

کال می یک سرویس پرداخت به ازای استفاده است.
کال می بهترین کیفیت با پایین‌ترین قیمت ممکن را ارائه می‌دهد.
از آنجایی که کال می به طور همزمان با شما و مشتری تان تماس برقرار میکند، برای هر ارتباطی که ایجاد می کنید در واقع دو تماس تلفنی وجود دارد.
هزینه هر تماس وقتی پرداخت میشود که مشاوره شما تمام شده باشد. شما میتوانید سامانه کال می را به میزان مورد علاقه شارژ کنید و مشاوره دهید.

هزینه ماژول وردپرسی

سالیانه
59 هزار تومان

شارژ پنل

بر حسب دقیقه
دقیقه ای 250 تومان

شارژ 10 هزار تومانی:میزان مکالمه 40 دقیقه

شارژ 20 هزار تومانی:میزان مکالمه 80 دقیقه

شارژ پنل

برحسب دقیقه
دقیقه ای 200 تومان

شارژ 50 هزار تومانی:میزان مکالمه 250 دقیقه

شارژ 100 هزار تومانی:میزان مکالمه 500 دقیقه

کیفیت تماس عالی

پرداخت به ازای استفاده

نرخ پایین

  • قرارداد غیر حضوری
  • بدون هزینه راه اندازی
  • با تعهد تماس
  • بدون هزینه های جانبی
  • بدون هزینه اتصال
  • بدون انقضای شارژ
  • پرداخت از درگاه
  • بدون ارتباط اینترنتی
مشاوره رایگان

ورود به سامانه
ورود به سامانه
بستن