هزینه های کال می

کال می یک سرویس پرداخت به ازای استفاده است.
کال می بهترین کیفیت با پایین‌ترین قیمت ممکن را ارائه می‌دهد.
از آنجایی که کال می به طور همزمان با شما و مشتری تان تماس برقرار میکند، برای هر ارتباطی که ایجاد می کنید در واقع دو تماس تلفنی وجود دارد.
هزینه هر تماس وقتی پرداخت میشود که مشاوره شما تمام شده باشد. شما میتوانید سامانه کال می را به میزان مورد علاقه شارژ کنید و مشاوره دهید.

در حال بارگیری

کیفیت تماس عالی

پرداخت به ازای استفاده

نرخ پایین

چگونه کاربران کال می را روی مطالب چاپی قرار میدهند.