• باز است
خوش آمدید ورود

قوانین و مقررات

قوانین همکاری با callmee.org
هدف واحد حقوقی سامانه کال می از نگارش و تنظیم این توافقنامه، تعیین اصول همکاری جهت تداوم خدمات رسانی و تعامل با مخاطبان می باشد. بنابراین تمام موارد و قوانین پیش رو به جهت تکمیل حقوق و تضمین شرایط رضایتمندی کاربران گرامی تهیه و تنظیم شده است. اجرا و پایبندی به این قوانین بر طرفین همکاری لازم است.

۱- استفاده از سامانه کال می هیچگونه حقی برای مشاور از جمله مالکیت شماره، حق دریافت مشاوره، حق بیمه و حق سنوات را ایجاد نمیکند و طرف دوم اجازه مطالبه آن در مراجع دیگر را ندارد.

۲- طرف دوم به عنوان مشاور طرف اول سامانه کال می تلقی می­شود و به صورت دورکاری اقدام به مشاوره می­نماید.

۳-در صورت فروش و یا دریافت وجه نقد از طرف مشاور لازم است تمامی حقوق خریدار را به جا آورد و پاسخگوی خریدار خود باشد. طرف اول هیچگونه مسئولیت نسبت به این موضوع ندارد.

۴- طرف دوم مشاور اجازه ندارد نسبت به دریافت اطلاعات کارت بانکی و رمز دوم و نظایر آن از سامانه کال می استفاده کند.

۵- طرف دوم مشاور موظف است که در صورت فروش و یا دریافت وجه نقد از مشتری به نوعی پاسخگوی مشتری باشد که هیچگونه مسئولیتی برای طرف اول سامانه کال می ایجاد نکند.

۶- طرف دوم مشاور می­تواند از نفر ثالث برای مشاوره خود داشته باشد اما وظیفه پاسخگویی شماره های مرتبط دیگر با طرف دوم مشاور است و به نفر ثالث باز نمی­گردد.

۷- تعهدات طرف دوم به خریدار و مراجع ذیصلاح هیچگونه برای سامانه کال می تعهدی ایجاد نخواهدکرد و طرف دوم مشاور مسئول پاسخگویی به مقامات مربوطه و خریدار و اشخاص ثالث است.

۸- طرف دوم متعهد به رعایت و اجرای کلیه قوانین، مقررات، آیین نامه ها و بخش نامه های جاری و آینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران، نظام صنفی و آیین نامه های مربوط به قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و آیین نامه های اجرایی آن و کلیه مراجع ذیصلاح می­باشد.

همچنین تعهد می­نماید از ارتکاب جرم به ویژه جرایم مندرج در قانون تجارت الکترونیکی و قوانین جرایم رایانه ای خودداری ورزیده و در صورتیکه غیر از این عمل نماید و برای آن جریمه ای از سوی هریک از ارگان ها در نظر گرفته شود، طرف دوم موظف به پرداخت آن بوده و هیچگونه مسئولیتی متوجه سامانه کال می نخواهد بود.

مشاور با تأیید این قوانین و مقررات اعلام می­دارد ضمن اطلاع از جمیع آنها موارد مذکور را رعایت و اجرا نموده و کلیه مجوزهای لازم را اخذ کرده است. بدیهی است در غیر اینصورت کلیه مسئولیت های مربوطه و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح و …. به عهده وی بوده و حق هرگونه ادعا و شکایتی را در این مورد از خود سلب و ساقط می­نماید.

۹- استفاده از نام سامانه کال می جهت فروش هرگونه محصول یا خدمات بدون اطلاع و توافق کتبی با سامانه کال می تخلف بوده و در صورت مشاهده این موضوع بلافاصله سامانه کال می لغو و پیگیری حقوقی به عمل می­ آید.

۱۰- طرف دوم متعهد می­گردد که کلیه مخارج و هزینه های مرتبط به سمت خود را از قبیل حقوق پرسنل، بیمه و مالیات را رأسا پرداخت نماید و طرف اول هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۱۱- طرف دوم متعهد می­شود تمامی تبعات قوانین ومقررات مربوط به خود را بر عهده گرفته و پاسخگوی مراجع ذیربط باشد.

۱۲- در صورت وقوع حوادث امنیتی که به واسطه اهمال یا اشتباه سهوی یا عمدی از سوی طرف دوم صورت پذیرد، طرف اول مختار است بر اساس اصول مشخص شده در قوانین جمهوری اسلامی و نیز آیین نامه های انضباطی مجموعه در خصوص نقض قوانین برخورد نماید.

۱۳- طرف دوم مشاور الزاما باید اطلاعات هویتی خود را به درستی در اختیار سامانه کال می قرار دهد تا جهت اطلاع رسانی به طرف دوم و مراجع ذیصلاح در صورت نیاز اعلام کند.

۱۴- مشاور حق واگذاری امتیاز سامانه کال می را به صورت کلی یا جزئی به شخص ثالث (حقیقی یا حقوقی)  ندارد.

۱۵- مشاور حق استفاده از عنوان (مشاور سامانه کال می) و هر نوع دیگری برای کسب و کار خود را ندارد.

۱۶- مشاور مجاز نیست که از طرف سامانه کال می قرارداد منعقد و یا اینکه به هر نحوی سامانه کال می را در قبال اشخاص ثالث متعهد نماید. در غیر این صورت عدم رعایت این بند متوجه مشاور خواهد بود.

۱۷- مشاور موظف است مشخصات هویتی، تصویر کارت ملی/ شناسنامه خود را به درستی اعلام کند. چنانچه این مشخصات مطابق با اطلاعات موجود در ثبت احوال نباشد، سامانه کال می می­تواند اقدام به لغو خدمات کند.

۱۸- هیچ گونه رابطه استخدامی به هر نحو بین مشاور و کال می برقرار نیست. رعایت کلیه قوانین کار و تأمین­ اجتماعی و سایر قوانین موضوع به عهده مشاور می­باشد.

۱۹- مشاور موظف است نسبت به خریدار خود تمام وظایف و مسئولیت ها را برعهده بگیرد و از سامانه کال می در تمام مسئولیت ها سلب مسئولیت کند.

 

واحد امور حقوقی callmee.org

آخرین به روزرسانی: ۱۳۹۸ هجری شمسی

ورود به سامانه